పెడుతుంటే మంట వస్తోంది..మా ఆయన వదలట్లేదు..ఎలా..?

డాక్టర్..నా వయసు 47 ఏళ్లు. ఇప్పటికీ మావారు వారానికి మూడు, నాలుగు సార్లు సెక్స్ లో పాల్గొంటారు. అయితే, గత కొన్నాళ్లుగా నాకు లోపల మంటగా ఉంటోంది. సెక్స్ లో పాల్గొనాలంటే భయం...

LATEST ARTICLES