లైఫ్ స్టైల్

ఆల్యా మానస: ప్రముఖ నటిగా.. విలక్షణ జీవిత శైలి!

అలియా మానస ఒక ప్రముఖ తెలుగు నటిని మీరు మీకు తెలియజేయగలరు. అలియా మానస తమిళం సినిమాలో కూడా ప్రముఖ పాత్రలలో నటించడం వలన తెలుగు ప్రేక్షకులు...

పరీక్షల సీజన్ స్టార్ట్.. ఒత్తిడి కామన్.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే పరీక్షల ఒత్తిడి దూరం..

పరీక్షల కారణంగా దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో కూడిన తీవ్రమైన కాలం ఉంటుంది. కొంతమంది విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఈ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడడానికి నిద్ర అనేది కీలక...