లైఫ్ స్టైల్

పరీక్షల సీజన్ స్టార్ట్.. ఒత్తిడి కామన్.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే పరీక్షల ఒత్తిడి దూరం..

పరీక్షల కారణంగా దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో కూడిన తీవ్రమైన కాలం ఉంటుంది. కొంతమంది విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఈ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడడానికి నిద్ర అనేది కీలక...

You may have missed